Kommande kurser

 
Maten din medicin
Ayurvedisk grundkurs 1 som studiecirkel hösten 2020

Välkommen till  Studieförbundet Vuxenskolan , Visby  
Under fyra söndagseftermiddagar med start den 27 september 2020 får du lära dig grunderna om Ayurveda.
Vi går igenom naturens fem element och uttrycken Vata, Pitta och Kapha och hur du känner igen dessa egenskaper och funktioner i olika sammanhang.
Du får lära dig kännetecken på olika personers tillstånd av balans och obalans.
Du får din personliga Hälsoprofil. 
Vi lär oss ätandets konst och lär oss njuta av rätt anpassad mat  och dryck.
Vi jobbar med olika andnings- och avslappningsövningar

I kursavgiften ingår en kurspärm,  te och frukt..
Kursavgiften  är 2 300 kr och betalas till Studieförbundet Vuxenskolan. 

Din anmälan gör du till Studieförbundet vuxenskolan www. sv.se/gotland
Maud Hultqvist  0498-770828

-------------------------------------------------------------------------------------------------------.

AYURVEDISK GRUNDKURS STEG 3,  22 - 23 augusti 2020. 
Fortsättningskurs för Dig som gått steg 1 och 2,
Maten Din Medicin.


VAR: Västergarns Hembygdsgård
TID: 10.00 - 16.00 båda dagarna

Under steg 3 kommer vi att lära oss om mer om helheten och delarna i kroppen och vår omgivning. Vi jobbar vidare med pulläsing och du får flera nycklar till Vata, Pitta och Kaphas underavdelningar. Vi börjar lära oss att avläsa och tolka den egna pulsen. 
Vi kommer att få lära oss om ljudets läkande förmåga och alla färgers påverkan på kropp och sinne. 
Vi kommer att arbeta med andning- och  meditationsövningar.

I kursen ingår kursmaterial, lunch och fika med tilltugg. Vi lagar och äter en vegetarisk måltid tillsammans.

Kursavgiften är 2 500 kronor. Det går bra att delbetala kursen. 

Jag behöver Din anmälan skriftligen med namn, adress och telefon till lotta.ayurveda@gmail.com eller via telefon 0705-232120.
Anmälningsavgiften är 500 kronor som du betalar till mitt bg 151-2235 (Ann-Charlotte Bergqvist) senast 30 juni. Resterande belopp faktureras
1 månad innan kursstart.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORKSHOP FINDING DHARMA,  26 september 2020
VAR: Västergarns Hembygdsgård
TID: 10.00 - 16.00

Välkommen till en dag med reningsmeditationer och cermonier  där vi hittar och identifierar det som håller oss tillbaka och gör vår livsväg oklar.
Det finns så många mönster och roller vi hela tiden är styrda av, att det är svårt ibland att veta vem vi egentligen är.  Vi tar kontakt med dåtid och nutid och skapar vår framtid mer tydlig och klar.

Denna workshop är till för dig som är van att arbeta med dig själv och som har erfarenhet av Ayurveda, eftersom en hel del av cermonierna är hämtade ur dessa skrifter.

Det blir en dag för skratt, eftertanke, kanske gråt men tidigare deltagare har känt skillnad efterråt i både  kropp och själ.

Alla medtationer, trummresor och ceremonier är vägledda och trygga och leds av Lena Nilsson  från Ayurvedaskolan i Varberg.


Din anmälan behöver jag den 30 maj till lotta.ayurveda@gmail.com. eller via tel 0705-232120
Anmälningsavgiften på 400 kr betalas in till bg 151-2235 (Ann-Charlotte Bergqvist). Resterande belopp  faktureras 1 månad innan kursstart